• محل اجرا فرودگاه جزیره هندورابی
  • کارفرما شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
  • نوع قرارداد استعلام بها (دولتی)
  • تاریخ شروع پروژه 1395/09/22
  • تاریخ پایان پروژه 1396/03/18

شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

تکمیل سازه و اجرای عملیات نازک کاری و نصب درب ها و پنجره های و دیوار شیشه ای(کرتین وال) و سقف کاذب و کف کاذب و تأسیسات برقی و مکانیکی برج مراقبت