• محل اجرا تهران-شهرک صنعتی آیینه ورزان
  • کارفرما شرکت شهرک‌های صنعتی تهران
  • نوع قرارداد شرکت در مناقصه (دولتی)
  • تاریخ شروع پروژه 1393/06/11
  • تاریخ پایان پروژه 1395/09/28

شرکت شهرک‌های صنعتی تهران

-عملیات خاکی
-اجرای جدول و کانیوو
-اجرای آسفالت لایه بیندر و توپکا
-مرمت نوارهای حفاری سیستم فاضلابی شهرک صنعتی
-احیاء شبکه فاضلاب و منهول‌های شهرک صنعتی