• محل اجرا جزیره کیش-فاز هفتم شهرک صدف
  • کارفرما آقای علی کریمی
  • نوع قرارداد اجرا کننده
  • تاریخ شروع پروژه 1397/02/03
  • تاریخ پایان پروژه 1399/03/18

احداث کامل ساختمان 3 طبقه 6 واحدی اسکلت بتنی

احداث کامل ساختمان 3 طبقه 6 واحدی اسکلت بتنی