• محل اجرا تهران-میدان شهداء-خیابان عظیم زادگان-بن‌بست سوم پلاک 3
  • کارفرما آقای یاشار قاسمی
  • نوع قرارداد شخصی
  • تاریخ شروع پروژه 1393/09/15
  • تاریخ پایان پروژه 1393/12/15

احداث اسکلت فلزی ساختمان مدرسه طوبی

احداث اسکلت فلزی ساختمان مدرسه طوبی